• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


In enkele woorden: gedreven– betrokken – integer – gestructureerd – collegiaal. Ik ben een rustig, bedachtzaam, creatief en sportief persoon. Ik ben kritisch, kom op waar ik voor sta en ben…

Persoonlijk

In enkele woorden: gedreven– betrokken – integer – gestructureerd – collegiaal.

Ik ben een rustig, bedachtzaam, creatief en sportief persoon. Ik ben kritisch, kom op waar ik voor sta en ben duidelijk in mijn eigen mening. Ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg.
Ik kan lange tijd met iets bezig zijn en kan veel geduld opbrengen. Het oplossen van niet alledaagse problemen is voor mij iets waar ik in mijn werk regelmatig mee geconfronteerd ben. Alert reageren en handelen zijn hierbij noodzakelijke vaardigheden waarover ik in ruime mate beschik.
Ruime ervaring heb ik in het werken met mensen met een (licht) verstandelijke beperking, met een stoornis op psychopathologisch vlak, gedragsproblematiek/agressie en autisme.
Ruime ervaring heb ik in het opstellen, bespreken en hanteren van begeleidingsplannen.
Bovendien heb ik ruime ervaring in het aanbieden van diverse activiteiten, zoals arbeidsmatig werken, sporten, handvaardigheid, vormende activiteiten. Zowel individueel als groepsgericht.
Ik sta sterk in mijn schoenen, kan goed relativeren en kan zaken goed van me afzetten (als het ware de knop om en verder). Ik beschik over tact en inlevingsvermogen. Ik kan individueel als in groeps- en teamverband werken.

Uitgangspunt in het werken is voor mij de individualiteit van de persoon. Hem/haar accepteren en waarderen zoals hij/zij is en uitgaan van de vaardigheden waarover iemand beschikt en de wensen die hij/zij heeft. Vanuit dit punt op weg gaan naar een zo goed en breed mogelijke ontwikkeling van de persoon. Hem of haar stimuleren het beste naar boven te halen.

In de te verrichten werkzaamheden maar ook in mijn gewone doen en laten ben ik erg nauwkeurig. Ik leg de lat hoog en streef naar perfectie. Als ik ergens aan begin maak ik me daar sterk voor en tracht dit tot een goed einde te brengen, ook al moet ik daar verschillende wegen voor bewandelen.
Andere competenties waarover ik in ruime mate beschik zijn: plannen en organiseren, (schriftelijk) communiceren, stressbestendigheid, integriteit, inzet, luisteren, bieden van structuur en duidelijkheid, cliëntgerichtheid, discipline.

Hobby’s zijn o.a. toneel, wandelen, tuinieren, klussen in en om het huis.

Lees meer
Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Werkervaring

Werkervaring.
▪ Cliëntbegeleider 2 vanaf 19 november 2018 bij Zuyderland, Vastrada – afdeling ’t Hout.
Hier ben ik werkzaam in een specifieke doelgroep met senioren ernstige dementieproblematiek en gedragsproblematiek.

▪ Begeleider B vanaf 1 mei tot 1 juni 2018 bij Radar – activiteitencentrum de Kanjel. Gewerkt op een EMB groep, cliënten van laag niveau met een ernstige meervoudige beperking. Veel ondersteuning in ADL zaken. Voeding geven, sonde voeding toedienen, gebruik van tillift tijdens verzorgingsmomenten van cliënten die in een rolstoel zitten.

▪ Medewerker crisisopvang/intensieve zorg bij Daelzicht vanaf 1 juli 2017 tot 1 maart 2018. Hier was ik werkzaam binnen een woongroep en de daaraan gekoppelde dagbesteding. Het is een specifieke doelgroep met cliënten met verschillende problematiek; zowel verstandelijk als psychiatrisch en gedrag.

▪ Groepsbegeleider bij Moveoo dag-, nacht- en vervolgopvang van 1 maart tot 1 juli 2017. Opvang, langdurig verblijf, begeleiding en zorg aan personen die dak- en/of thuisloos zijn geraakt.

▪ Begeleider bij dagbesteding, 24-uurs opvang en beschermd wonen van 1 mei tot 1 november 2016 bij Wielders&Co te Thorn. Het ondersteunen, aansturen van cliënten in alle facetten waar ze in hun dagelijks leven mee te maken hebben c.q. krijgen. Problematiek bij de cliënten komt voort uit psychiatrische en/of verstandelijke problemen, drank- en drugsgebruik, schulden.

▪ Werkmeester vanaf 28 september 2015 tot 1 januari 2016 bij Reclassering Nederland. Mijn taak was het begeleiden en aansturen van cliënten in het uitvoeren van hun werkstraf. De werkzaamheden waren met name gericht op onderhouds- / snoeiwerkzaamheden in bossen van gemeenten en Staatsbosbeheer. En het verzamelen van zwerfafval langs wegen.

▪ Ambulant begeleider / begeleider ondersteund wonen van 16 december 2013 tot 1 januari 2015 bij Maasveld – Koraal Groep. Werkzaamheden waren het op diverse vlakken ondersteuning bieden aan mensen met een verstandelijke beperking die ondersteund zelfstandig wonen.
Tevens werd ik ingezet als cliëntbegeleider wonen.

▪ Cliëntbegeleider van 1 augustus tot 1 september 2013 binnen een specifieke doelgroep van Stichting Pergamijn. Een groep van 4 cliënten van laag niveau met sterke gedragsproblematiek.

▪ Begeleider van 1 februari 2012 tot 1 augustus 2013 binnen dagactiviteitencentrum “Muuële Béèk”, onderdeel van stichting Radar. Hier werkte ik met mensen met een (licht) verstandelijke beperking met als specifieke problematiek autisme, gedrags- en psychiatrische problematiek met ieder zijn eigen dagprogramma.

Als begeleider binnen de activiteitencentra had ik als taak het in ruime zin begeleiden en ondersteunen van cliënten, het aanbieden van diverse activiteiten (vorming, arbeidsmatig, creatief, sport), het opstellen en uitvoeren van begeleidingsplannen. Uitgangspunt hierbij zijn de wensen en belangen van de cliënt. Van belang hierbij is het onderhouden van contacten met andere disciplines, woonvormen, ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers.
Het waren alle cliënten met een individuele, specifieke problematiek die ieder vroegen om hun eigen begeleidingsvorm. Van groot belang is het bieden van structuur en duidelijkheid. Er is sprake van een hoge mate van interacties naar elkaar toe met als gevolg een intensieve begeleidingsbehoefte. Algemeen vraagt dit een alerte begeleiding met vaak een snel en direct reageren.


▪ Medewerker Tijdsbesteding Leren Werken van 1 maart 2009 tot 1 februari 2012 binnen FPC & PPC Overmaze te Maastricht. Het FPC was onderdeel van Forensisch Psychiatrisch Centrum De Rooyse Wissel te Venray. Het Penitentiair Psychiatrisch Centrum is onderdeel van de Dienst Justitiële Instellingen.
Ik gaf leiding aan de afdeling montage & verpakken. Hier worden (eenvoudige) montage en verpakkingswerkzaamheden verricht. Mijn werkzaamheden waren het coördineren en toezien op de uit te voeren werkzaamheden, het aansturen van de patiënten (o.a. gericht op de arbeidsvaardigheden en behandelplan) en het observeren en rapporteren voor de behandelplannen.
Bovendien begeleidde ik enkele groepen van de afdeling PPC bij de activiteit handvaardigheid/creatieve bezigheden.

▪ Activiteitenbegeleider van 18 februari 2008 tot 1 maart 2009 binnen arbeids – en activiteitencentrum “Muuële Béèk”, onderdeel van stichting Radar. Ik werkte in een structuurgroep met mensen met gedrags- en/of psychiatrische problematiek

▪ Activiteitenbegeleider van 1 december 2005 tot 15 februari 2008 binnen arbeids- en activiteitencentrum “De Jeker” te Maastricht, een centrum voor mensen met een verstandelijke beperking, onderdeel van stichting Radar. Binnen dit activiteitencentrum was ik werkzaam in een structuurgroep, met mensen met gedrags- en/of psychiatrische problematiek, in de leeftijd van 15 tot 45 jaar (hoog niveau). Binnen deze groep had ik o.a. te maken met problematiek rondom autisme en borderline-stoornis.

▪ Ambulant begeleider van 13 juni 2005 tot december 2005 bij Begeleid Zelfstandig Wonen regio Oostelijk Zuid Limburg van de stichting Radar. Doelstelling was het op diverse vlakken ondersteuning bieden aan mensen met een verstandelijke beperking die begeleid zelfstandig wonen.

▪ Activiteitenbegeleider van 15 augustus 1995 tot 13 juni 2005 binnen arbeids – en acti-viteitencentrum “Muuële Béèk” te Hoensbroek, een centrum voor mensen met een verstandelijke beperking, onderdeel van stichting Radar. Ik werkte in een (structuur-)groep met mensen met gedrags- en/of psychiatrische problematiek, in de leeftijd van 23 tot 54 jaar (hoog niveau).

▪ Groepsleider van januari 1988 tot 15 augustus 1995 binnen kinderdagverblijf “Steyntje” (voor kinderen met een verstandelijke beperking) te Stein. Nu onderdeel van stichting Daelzicht.

▪ Van januari 1983 t/m december 1987 ben ik eerst als leer¬ling z-verpleegkundige en daarna als z-verpleegdkundige werkzaam geweest aan de Pepijnklinieken (nu stichting Pergamijn) te Echt. Ik heb voornamelijk gewerkt in een leefgroep met cliënten met hoge gedragsproblematiek.

Werkervaring

Werkervaring.
▪ Cliëntbegeleider 2 vanaf 19 november 2018 bij Zuyderland, Vastrada – afdeling ’t Hout.
Hier ben ik werkzaam in een specifieke doelgroep met senioren ernstige dementieproblematiek en gedragsproblematiek.

▪ Begeleider B vanaf 1 mei tot 1 juni 2018 bij Radar – activiteitencentrum de Kanjel. Gewerkt op een EMB groep, cliënten van laag niveau met een ernstige meervoudige beperking. Veel ondersteuning in ADL zaken. Voeding geven, sonde voeding toedienen, gebruik van tillift tijdens verzorgingsmomenten van cliënten die in een rolstoel zitten.

▪ Medewerker crisisopvang/intensieve zorg bij Daelzicht vanaf 1 juli 2017 tot 1 maart 2018. Hier was ik werkzaam binnen een woongroep en de daaraan gekoppelde dagbesteding. Het is een specifieke doelgroep met cliënten met verschillende problematiek; zowel verstandelijk als psychiatrisch en gedrag.

▪ Groepsbegeleider bij Moveoo dag-, nacht- en vervolgopvang van 1 maart tot 1 juli 2017. Opvang, langdurig verblijf, begeleiding en zorg aan personen die dak- en/of thuisloos zijn geraakt.

▪ Begeleider bij dagbesteding, 24-uurs opvang en beschermd wonen van 1 mei tot 1 november 2016 bij Wielders&Co te Thorn. Het ondersteunen, aansturen van cliënten in alle facetten waar ze in hun dagelijks leven mee te maken hebben c.q. krijgen. Problematiek bij de cliënten komt voort uit psychiatrische en/of verstandelijke problemen, drank- en drugsgebruik, schulden.

▪ Werkmeester vanaf 28 september 2015 tot 1 januari 2016 bij Reclassering Nederland. Mijn taak was het begeleiden en aansturen van cliënten in het uitvoeren van hun werkstraf. De werkzaamheden waren met name gericht op onderhouds- / snoeiwerkzaamheden in bossen van gemeenten en Staatsbosbeheer. En het verzamelen van zwerfafval langs wegen.

▪ Ambulant begeleider / begeleider ondersteund wonen van 16 december 2013 tot 1 januari 2015 bij Maasveld – Koraal Groep. Werkzaamheden waren het op diverse vlakken ondersteuning bieden aan mensen met een verstandelijke beperking die ondersteund zelfstandig wonen.
Tevens werd ik ingezet als cliëntbegeleider wonen.

▪ Cliëntbegeleider van 1 augustus tot 1 september 2013 binnen een specifieke doelgroep van Stichting Pergamijn. Een groep van 4 cliënten van laag niveau met sterke gedragsproblematiek.

▪ Begeleider van 1 februari 2012 tot 1 augustus 2013 binnen dagactiviteitencentrum “Muuële Béèk”, onderdeel van stichting Radar. Hier werkte ik met mensen met een (licht) verstandelijke beperking met als specifieke problematiek autisme, gedrags- en psychiatrische problematiek met ieder zijn eigen dagprogramma.

Als begeleider binnen de activiteitencentra had ik als taak het in ruime zin begeleiden en ondersteunen van cliënten, het aanbieden van diverse activiteiten (vorming, arbeidsmatig, creatief, sport), het opstellen en uitvoeren van begeleidingsplannen. Uitgangspunt hierbij zijn de wensen en belangen van de cliënt. Van belang hierbij is het onderhouden van contacten met andere disciplines, woonvormen, ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers.
Het waren alle cliënten met een individuele, specifieke problematiek die ieder vroegen om hun eigen begeleidingsvorm. Van groot belang is het bieden van structuur en duidelijkheid. Er is sprake van een hoge mate van interacties naar elkaar toe met als gevolg een intensieve begeleidingsbehoefte. Algemeen vraagt dit een alerte begeleiding met vaak een snel en direct reageren.


▪ Medewerker Tijdsbesteding Leren Werken van 1 maart 2009 tot 1 februari 2012 binnen FPC & PPC Overmaze te Maastricht. Het FPC was onderdeel van Forensisch Psychiatrisch Centrum De Rooyse Wissel te Venray. Het Penitentiair Psychiatrisch Centrum is onderdeel van de Dienst Justitiële Instellingen.
Ik gaf leiding aan de afdeling montage & verpakken. Hier worden (eenvoudige) montage en verpakkingswerkzaamheden verricht. Mijn werkzaamheden waren het coördineren en toezien op de uit te voeren werkzaamheden, het aansturen van de patiënten (o.a. gericht op de arbeidsvaardigheden en behandelplan) en het observeren en rapporteren voor de behandelplannen.
Bovendien begeleidde ik enkele groepen van de afdeling PPC bij de activiteit handvaardigheid/creatieve bezigheden.

▪ Activiteitenbegeleider van 18 februari 2008 tot 1 maart 2009 binnen arbeids – en activiteitencentrum “Muuële Béèk”, onderdeel van stichting Radar. Ik werkte in een structuurgroep met mensen met gedrags- en/of psychiatrische problematiek

▪ Activiteitenbegeleider van 1 december 2005 tot 15 februari 2008 binnen arbeids- en activiteitencentrum “De Jeker” te Maastricht, een centrum voor mensen met een verstandelijke beperking, onderdeel van stichting Radar. Binnen dit activiteitencentrum was ik werkzaam in een structuurgroep, met mensen met gedrags- en/of psychiatrische problematiek, in de leeftijd van 15 tot 45 jaar (hoog niveau). Binnen deze groep had ik o.a. te maken met problematiek rondom autisme en borderline-stoornis.

▪ Ambulant begeleider van 13 juni 2005 tot december 2005 bij Begeleid Zelfstandig Wonen regio Oostelijk Zuid Limburg van de stichting Radar. Doelstelling was het op diverse vlakken ondersteuning bieden aan mensen met een verstandelijke beperking die begeleid zelfstandig wonen.

▪ Activiteitenbegeleider van 15 augustus 1995 tot 13 juni 2005 binnen arbeids – en acti-viteitencentrum “Muuële Béèk” te Hoensbroek, een centrum voor mensen met een verstandelijke beperking, onderdeel van stichting Radar. Ik werkte in een (structuur-)groep met mensen met gedrags- en/of psychiatrische problematiek, in de leeftijd van 23 tot 54 jaar (hoog niveau).

▪ Groepsleider van januari 1988 tot 15 augustus 1995 binnen kinderdagverblijf “Steyntje” (voor kinderen met een verstandelijke beperking) te Stein. Nu onderdeel van stichting Daelzicht.

▪ Van januari 1983 t/m december 1987 ben ik eerst als leer¬ling z-verpleegkundige en daarna als z-verpleegdkundige werkzaam geweest aan de Pepijnklinieken (nu stichting Pergamijn) te Echt. Ik heb voornamelijk gewerkt in een leefgroep met cliënten met hoge gedragsproblematiek.

Opleiding

Management Opleiding Gezondheidszorg - Hogeschool Sittard - Sittard
Afgestudeerd: mei 1991

Opleiding tot z-verpleegkundige - Pepijnklinieken - Echt
Afgestudeerd: februari 1986

Opleiding tot onderwijzer - Pedagogische Academie - Sittard
Afgestudeerd: mei 1981

Cursussen:

“Preventie van en omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag”
PsyQ Business Zuidoost Nederland - 2008

“Weerbaarheid – omgaan met agressie”
Stichting Radar door bureau CURA - 2004

“Autisme”
Stichting Radar door Luc de Jaegher - 2003

“Gedragsstoornissen en psychiatrische ziektebeelden”
Stichting Pepijn – Echt - 2001

"Omgaan met Agressie"
Psycho-medisch streekcentrum Vijverdal – Maastricht - 2000

“Psychopathologie”
Psychiatrisch centrum Welterhof – Heerlen -1996

Opleiding

Management Opleiding Gezondheidszorg - Hogeschool Sittard - Sittard
Afgestudeerd: mei 1991

Opleiding tot z-verpleegkundige - Pepijnklinieken - Echt
Afgestudeerd: februari 1986

Opleiding tot onderwijzer - Pedagogische Academie - Sittard
Afgestudeerd: mei 1981

Cursussen:

“Preventie van en omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag”
PsyQ Business Zuidoost Nederland - 2008

“Weerbaarheid – omgaan met agressie”
Stichting Radar door bureau CURA - 2004

“Autisme”
Stichting Radar door Luc de Jaegher - 2003

“Gedragsstoornissen en psychiatrische ziektebeelden”
Stichting Pepijn – Echt - 2001

"Omgaan met Agressie"
Psycho-medisch streekcentrum Vijverdal – Maastricht - 2000

“Psychopathologie”
Psychiatrisch centrum Welterhof – Heerlen -1996

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  A - Motor, B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed)

Hobby's & interesses

toneel, wandelen, tuinieren, klussen in en om het huis, zaate hermenie.

Hobby's & interesses

toneel, wandelen, tuinieren, klussen in en om het huis, zaate hermenie.

Eigenschappen

gedreven - betrokken - integer - gestructureerd - collegiaal - open - eerlijk.
Ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg.

Eigenschappen

gedreven - betrokken - integer - gestructureerd - collegiaal - open - eerlijk.
Ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg.

Mijn actuele situatie

 • Sector: Voeding & Beweging
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Binnen 2 maanden

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: kwaliteitscoördinator, kwaliteitsfunctionaris
 • Sector: Overheid
 • Dienstverband: Vast, Tijdelijk
 • Salaris: Nader overeen te komen
 • Aantal uren: 24-32 uur, 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Frits Bogie te bekijken

Mijn documenten